Wat wij geloven

Wat wij geloven

We geloven dat God deze wereld heeft geschapen. Alles was mooi en perfect. God gaf aan mensen de mogelijkheid om samen met Hem door het leven te gaan, of niet. Toen hebben we als mensen tegen God, onze Schepper, gekozen. Met alle gevolgen van dien: ziekte, pijn, oorlog, haat, geweld, dood, etc. En heel langzaam wordt de mooie schepping van God door ons kapot gemaakt.
Gelukkig heeft God een reddingsplan voor Zijn schepping bekend gemaakt... Daarover lees je in de Bijbel.

Jezus.. Gods cadeau voor ons

God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar ons gestuurd om weer te laten zien hoe God wil dat wij leven:
Heb de Heer, je God lief met heel je hart, en met alles wat in je is. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb ook je naaste lief als jezelf. Bijbel: Mattheüs 22 vers 37-39
Daarna is het ongelofelijke gebeurd: Jezus Christus is aan het kruis gestorven voor onze fouten en missers. Hij nam onze zonden op zich, zodat wij kunnen LEVEN. Je hoeft dit niet te begrijpen, je mag het gewoon geloven. Het is een cadeau van God de Vader aan ons. Wij mogen Zijn kind zijn en leven met de verwachting dat Hij terugkomt om voorgoed Zijn Koninkrijk op deze aarde te vestigen. Dan wordt alles weer mooi en perfect.

Wat is de zin van het leven?

De echte zin van het leven vind je door Gods liefde in je leven toe te laten. God geeft houvast en geborgenheid. En dat leven houdt niet op bij de dood.
Deze boodschap willen we delen met elkaar en met onze omgeving. Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God, luisteren naar Hem, maakt vragen los. Met elkaar proberen we steeds meer te begrijpen van Gods fantastische plan met ons en met deze wereld.
Meer weten? Kom langs bij een alphacursus!


Copyright � 2014. All Rights Reserved.